Οὐ τὸ νικᾶν ἀλλὰ τὸ εὖ ἀγωνίζεσθαι: Playing to win or to show off? Itinerant artists performing in unconventional ἀγῶνες in some decrees from Delphi (third to first century BC)

Citation with persistent identifier: Cinalli, Angela. “Οὐ τὸ νικᾶν ἀλλὰ τὸ εὖ ἀγωνίζεσθαι: Playing to win or to show off?…