Οὐ τὸ νικᾶν ἀλλὰ τὸ εὖ ἀγωνίζεσθαι: Playing to win or to…

Citation with persistent identifier: Cinalli, Angela. “Οὐ τὸ νικᾶν ἀλλὰ τὸ εὖ ἀγωνίζεσθαι: Playing to win or to show off?…

Abstract–“Οὐ τὸ νικᾶν ἀλλὰ τὸ εὖ ἀγωνίζεσθαι" Playing to Win or to…

The epigraphic documentation of Hellenistic Delphi testifies to an extremely active involvement of the poeti vaganti in a dynamic and…